நட்பு - கவிதை போட்டி

 "நட்பு என்று ஒரு ஏணி 

இருந்தால் போதும்..

எவ்வளவு உயரம் என்றாலும், 

வெற்றி தான் முடிவு.."                                                                                          Melottivakkam - கோ.கிருத்திகா
                                                                                       
Vote for the Contest and Share your Friends & Family
Previous Post Next Post