ஒரு தலை காதல் கவிதை

உன்னிடம் பேச துடிக்கின்றது என் இதயம்...

ஆனால் தூரத்தில் இருந்து ரசிக்க சொல்கிறது மூளை...

இவை இரண்டில் எதை கேட்பது!

One Side Love Quote

VILLUPURAM - Kathiresan
 

Vote for the Contest and Share your Friends & Family
Previous Post Next Post