கூரை - கவிதை போட்டி

கொடுக்கிற தெய்வம்

கூரையை பிய்த்துக்கொண்டு

கொடுக்குமாம்

தெய்வமே!

உன்னை கும்பிட்டுக்கேட்கிறேன்

முதலில்

நாங்கள் வசிக்க

கூரையைக்கொடு.

home kavithai in tamil

புது வீடு கவிதைகள்

Sikarajapuram, Ranipet - Meenakshi Sundaram R

Vote for the Contest and Share your Friends & Family
Previous Post Next Post