இருட்டில்

இருட்டில் உறங்கி கிடந்தா எனது கண்களுக்கு...அழகான விடியலை கொடுத்தது..உனது விழிகளின் அழகு.....

Puducherry - Balaguru 

Poetry Competition

Vote for the Contest Share your Friends and Family
Previous Post Next Post