எங்கே மனிதநேயம் - கவிதை போட்டி

 தாய் தந்தையின் பரிசாக இறுதியில் கிடைப்பது

 முதியோர் இல்லம் எங்கே மனிதநேயம்? 
Previous Post Next Post