பௌர்ணமி அதிகாலையிலே - கவிதை போட்டி

கட்டிடத்தின் மேலே வட்ட நிலா,

பட்ட மரத்தின் இடையே ஒளிருது,

 எட்ட நின்றே ரசித்தேன் பௌர்ணமி அதிகாலையிலே  
Previous Post Next Post