பொங்கல் திருநாள் - கவிதை போட்டி

 இல்லம் எங்கும் அன்பு பொங்க

  இருதயம் எங்கும் மகிழ்வு பசங்க

 காளைகளின் வீரம் பசங்க 

காளையர்களின் வீரம் ஓங்க 

கன்னியர்களின் கரங்கள் சிவக்க

 உழவர்களின் உள்ளம் நெகிழ 

                    வந்ததல்லவோ பொங்கல் திருநாள்                  
Previous Post Next Post