வறுமை - கவிதை போட்டி

 நிலாவே, உன்னை எனக்கு பிடிக்கவில்லை

 பிறகென்ன இருட்டிலும் கூட என் வறுமையை

 வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறாயே

 என் வற்றிய வயிற்றில் ஈரத்துணி.
Previous Post Next Post