ஏப்ரல் மாதமே - கவிதை போட்டி

ஏப்ரல் மாதமே நீ என்னை

ஏமாற்ற நினைத்தாலும்

என் மனம் ஏற்கனவே

   ஏமாந்து போய் விட்டது!...
Previous Post Next Post