என் காதலன் - கவிதை போட்டி

 வானில் தெரியும் வண்ண நிலவே...

என் கண்ணில் தெரிந்த காதல் நிலவே...😍

உன் அழகைக் கண்டு காதல் கொண்டேன்...

உன் உள்ளம் கண்டு அகமகிழ்ந்தேன்...😍

உன்னை,வானில் தெரியும் வண்ண மீனாய் கனவில் கண்டேன்...😍

ஏனோ சந்தித்தோம்? ஏனோ சம்மதித்தேன்?

எம்மில் கூடியது உறவு... எனக்கு வந்தது மறதி...😍

காதல் என்னும் பரிசு தந்தாய்...

காதலுக்காய் உன்னை மறந்தாய்...😍

ஏழேழு ஜென்மம் எடுத்தாலும் நானே உன் காதலி...

நீயே என் காதலன் ...😍


MT.THAHANI FAHAMA

Previous Post Next Post