சிகரத்தையும் தொட்டு விடலாம் - கவிதை போட்டி

புத்தகத்தின் கடைசி பக்கம் வரை படிக்க எப்படி கடினமோ,

அதே போலதான் வாழ்க்கையும்,

பொறுமையாய் படித்தால் சிகரத்தையும் தொட்டு விடலாம்.

Priyadharshinichinnaiyan
Previous Post Next Post