அலைகள் ஓய்வதில்லை - கவிதை போட்டி

கைகோர்த்து நடந்த நாட்கள்

மணிக்கணக்காய் கதைத்த கதைகள்

 கடல்அலையாய் வந்து மோதும்  நினைவுகள்

கடல்கரையாய் நெஞ்சம் நினைந்து
 
போகும் சுவடுகள் காதலில் மட்டுமல்ல 

நட்பிலும் அலைகள் ஓய்வதில்லை 


Previous Post Next Post